Polityka prywatności

POLTECH Sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebook jest POLTECH Sp. z o.o., ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP: 645-21-55-862, REGON: 276123013, KRS: 0000056192.Podanie Twoich danych na cele marketingowe POLTECH Sp. z o.o. jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części.Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś, w tym na cele prowadzonej rekrutacji przez POLTECH Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Poltech” Sp. z o.o. z/s w Tarnowskich Górach ul. Zagórska 83
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jesteś zainteresowany pracą w Niemczech?

Poszukujemy Zbrojarzy do montażu koszy zbrojeniowych do prefabrykatów betonowych